dilluns, 18 de juliol del 2011

PREMIS DIGNITAT 2010 A LA NIT DE LA MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE LA DIGNITAT 2011

Manifest de l'acte a la pàgina de la Comissió de la Dignitat